Placa Imagina TdR STEAM

Proyectos y tutoriales que utilizan la placa Imagina TdR STEAM

Pas a nivell
Pas a nivell

Simulador d’un pas a nivell automĂ tic per tancar i obrir la barrera si un tren passa.

Paso a nivel
Paso a nivel

Simulador de un paso a nivel automático para cerrar y abrir la barrera si un tren pasa.

Reg automĂ tic
Reg automĂ tic

El reg permet que quan la humitat del terreny Ă©s menor es rega la planta automĂ ticament, sense que la persona s’hagi de preocupar.

Riego automático
Riego automático

El riego permite que cuando la humedad del terreno es menor se riega la planta automáticamente, sin que la persona tenga que preocupar.

Casa domòtica
Casa domòtica

Casa domòtica controlada amb un comandament a distància.

Skatepark
Skatepark

Skatepark amb llums integrades que s’encenen a partir d’un sensor.

Skatepark
Skatepark

Skatepark con luces integradas que se encienden a partir de un sensor.