Projectes de robòtica de la comunitat educativa [en català]

Projectes i exercicis de la comunitat de professors i alumnes interessats en la robòtica educativa.

Sonòmetre II
Sonòmetre II

El sonòmetre avisa amb una llum quan s’accedeix el soroll.

Casa amb tendal
Casa amb tendal

Casa amb tendal que segons la llum exterior fa aixecar i abaixar el tendal.

Joc del martell
Joc del martell

El joc dels martells és un joc que es troba a les fires de les festes majors.

Robo Tauleta
Robo Tauleta

El Robo Tauleta et dona l’hora i la data, fa llum i música i es controla amb un sensor de gestos i el comandament.

Course navette
Course navette

Mesurador de la rapidesa dels participants en una course navette.

Despertador amb calendari
Despertador amb calendari

Rellotge que mostra l’hora i la data amb l’opció de programar alarmes per utilitzar-lo com a despertador.

Pas a nivell
Pas a nivell

Simulador d’un pas a nivell automàtic per tancar i obrir la barrera si un tren passa.

Reg automàtic
Reg automàtic

El reg permet que quan la humitat del terreny és menor es rega la planta automàticament, sense que la persona s’hagi de preocupar.

Casa domòtica
Casa domòtica

Casa domòtica controlada amb un comandament a distància.

Sonòmetre
Sonòmetre

El sonòmetre detecta el soroll ambiental.

Skatepark
Skatepark

Skatepark amb llums integrades que s’encenen a partir d’un sensor.