Robolot

Proyectos creados por el Robolot Team y los participantes en sus eventos y formaciones.

Sonòmetre II
Sonòmetre II

El sonòmetre avisa amb una llum quan s’accedeix el soroll.

Sonómetro ii
Sonómetro ii

El sonómetro avisa con una luz cuando se accede el ruido.

Casa amb tendal
Casa amb tendal

Casa amb tendal que segons la llum exterior fa aixecar i abaixar el tendal.

Casa con toldo
Casa con toldo

Casa con toldo que según la luz exterior hace levantar y bajar el toldo.

Joc del martell
Joc del martell

El joc dels martells és un joc que es troba a les fires de les festes majors.

Juego del martillo
Juego del martillo

El juego de los martillos es un juego que se encuentra en las ferias de las fiestas mayores.

Robo Tauleta
Robo Tauleta

El Robo Tauleta et dona l’hora i la data, fa llum i música i es controla amb un sensor de gestos i el comandament.

Robo mesilla
Robo mesilla

El Robo Mesilla te da la hora y la fecha, hace luz y música y se controla con un sensor de gestos y el mando.

Course navette
Course navette

Medidor de la rapidez de los participantes en una course navette.

Course navette
Course navette

Mesurador de la rapidesa dels participants en una course navette.

Despertador amb calendari
Despertador amb calendari

Rellotge que mostra l’hora i la data amb l’opció de programar alarmes per utilitzar-lo com a despertador.

Despertador con calendario
Despertador con calendario

Reloj que muestra la hora y la fecha con la opción de programar alarmas para utilizarlo como despertador.

Control de aforo
Control de aforo

Contador de personas que cuenta las entradas y salidas de un recinto.